måndag 28 oktober 2013

Vad har an t-Samhain
och Yadkin gemensamt?

Kraften i den sista neken och den sist använda skäran anses extra stark och samlar du den i din kropp blir även du stark
an t-Samhain är gaeliska för November.
Men också den sista skördefesten. Firas ungefär samtidigt som Halloween
Jag sitter här och mediterar över sista skörden 2013. Den är också första sådden 2014. Fröna från den här skörden sår jag nästa år och en fin skörd växer upp till nästa an t-Samhain.
Livet går vidare. Det som gjorts på Yadkin inspirerar andra till nya krafttag.
Det är ingen idé att sörja det som flytt utan se det som varit som början på något nytt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar