måndag 15 september 2014

Hur kan man vägra barn säkra leksaker?

Tre pojkar och en blindgångare. Lekplatsen en sönderbombad by.
En miljon svenskar vill vägra de här krigsbarnen en fristad.
En fristad med hela hus, hus med värme, rinnande vatten och hela väggar och tak.
Stolt visar han upp sin trofé, en blindgångare en granat som inte exploderat än.
De pojkarna leker med livsfarliga leksaker.
Nästa sekund kan alla tre vara en blodig massa utspridd över hela marken omkring dem.
Den granaten är gjord för att skada en pansarvagn. Pojkar är inte lika tåliga som en pansarvagn.
I Sverige hade leksakena kommit från Brio eller Lego och varit garanterat ofarliga
Jag kommer från Skaraborg, till ytan relativt stort. Med sydsvenska mått mätt. Där bor 250.000 invånare. Väster om Halle och Hunneberg finns resten av Västra Götalands län. Ungefär lika stort som Skaraborg. Där bor 1.400.000!
I väster finns all upptänklig kommunal service nästan i överflöd. I Skaraborg gör säkert kommunpolitikerna så gott de kan med de knappa resurser som skatterna inbringar men pengarna räcker inte utan de får lita till bidrag från västra sidan genom regionen.
Det skulle göra gott om vi var 50.000 fler, eller 100.000 fler eller ännu mer.
Vi skulle kunna få en betydligt bättre service med mer skatteintäkter.
Det förvägrar oss en miljon svenskar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar